Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

24-12-22 12:22:03

Tiệc mùa Đông tại Kiếm Thế Hỏa Phụng

Giáng Sinh An Lành

Hoạt động

Ghi chú

Khúc Vọng Ngày Đông

  Thời gian: Từ 24/12/2022 đến 10/01/2023


  Hướng dẫn sự kiện:
  Tặng Vớ cho Cô Bé Bán Diêm


  Nhận Vớ:
  Mỗi ngày nhận tối đa 2 lần vào khung giờ (11h-14h và 19h-2hh) mỗi khung giờ nhận 1 lần


  Địa điểm nhận Vớ:
  Tại thành thị Lâm An, Tương Dương, Đại Lý, đến đối thoại với Ông Già Noel sẽ nhận được 1 loại Vớ (Ông Già Noel sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 3 bản đồ ghi chú)


  Tặng Vớ cho Cô Bé Bán Diêm:
  Tại thành thị Phượng Tường có thể thấy Cô Bé Bán Diêm (lập đội với người khác có loại Vớ cùng loại và cùng nhau tặng cho Cô Bé Bán Diêm)


  Phần thưởng:

  Tặng Vớ thành công sẽ nhận được Vớ Chứa Đầy Quà


  Cố định phần thưởng sử dụng Vớ Chứa Đầy Quà:

  500 Đồng Khóa
  2 Huyền Tinh 7

Trang Trí Người Tuyết

  Thời gian: Từ 24/12/2022 đến 10/01/2023


  Hướng dẫn sự kiện:
  Trang Trí Người Tuyết


  Nhận Người Tuyết:
  Mỗi ngày có thể đến Phượng Tường thu thập 25 Đống Tuyết Ven Đường (Chuột phải để gia công thành Bông Tuyết Trắng cần Bao Tay Len cho mỗi lần gia công 1 Bông Tuyết Trắng), tiếp tục chuột phải để đổi từ Bông Tuyết Trắng sang Người Tuyết Dang Dở


  Lưu ý khi gia công Bông Tuyết Trắng:
  Nhận Online hàng ngày Tu Luyện Châu


  Trang Trí Người Tuyết:
  Tại Phượng Tường bạn lập đội và tiến hành sử dụng Người Tuyết Dang Dở để tiến hành Trang Trí thành Người Tuyết Giáng Sinh (Người tuyết sẽ tan mất nếu không được trang trí quá lâu)


  Nhận thưởng từ Người Tuyết Giáng Sinh:
  Khi trang trí tối đa số Bông Tuyết bạn có thể nhấp vào Người Tuyết Giáng Sinh để nhận phần thưởng trang trí


  Cố định phần thưởng khi trang trí thành công:

  500 Đồng Khóa
  2 Huyền Tinh 7


  Ngoài ra thưởng thêm:

  10 Khối Tuyết (Có thể đóng góp vào Người Tuyết Lăn để xây dựng Thành Tuyết), khi đạt mốc xây dưng sẽ nhận được thưởng cố định toàn máy chủ

Xây Thành Tuyết

  Thời gian: Từ 24/12/2022 đến 10/01/2023


  Hướng dẫn sự kiện:
  Xây Thành Tuyết


  NPC Xây Thành:
  Có thể đến gặp Người Tuyết Lăn tại Phượng Tường và đóng góp Khối Tuyết để xây dựng Thành Tuyết


  Khối Tuyết cần thiết để xây dựng:
  999 Khối Tuyết


  Đóng góp theo thể thức:
  Mỗi người chơi đều có thể góp Khối Tuyết khi đạt mốc tất cả sẽ nhận được thưởng cố định toàn máy chủ


  Nguồn nhận Khối Tuyết:
  Khi trang trí thành công Người Tuyết Giáng Sinh nhận được 10 Khối Tuyết


  Cố định phần thưởng khi xây thành công Thành Tuyết:

  50000 Đồng Khóa
  1 Huyền Tinh 11

Giáng Sinh Ấm Áp

  Thời gian: Từ 24/12/2022 đến 10/01/2023


  Hướng dẫn sự kiện:
  Giáng Sinh Ấm Áp


  Vật phẩm sự kiện cố định:
  Chuông Giáng Sinh


  Mở sự kiện:
  Chuột phải vào Chuông Giáng Sinh (Có hướng dẫn toàn bộ tại giao diện trò chơi)


  Nguồn Chuông Giáng Sinh:
  Khi đạt 3000 Tích Lũy Tống Kim, Qua tầng Bạch Hổ Đường, Đối thoại với Ông Già Noel tại Lâm An – Tương Dương – Đại Lý, Nhận Online hàng ngày Tu Luyện Châu


  Phần thưởng tăng dần khi mở các loại thưởng nhận được giá trị càng cao:

  Đồng Khóa
  Huyền Tinh