Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

05-01-23 03:24:09

Nạp thẻ và phần thưởng tích lũy nạp

 
 
 

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 

 • Chỉ có thể nạp thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng hoặc Chuyển Khoản Ví MoMo
 • Liên hệ với người điều hành thông qua >>> FaceBook (FanPage) <<< để nạp đồng

 
 
 

Hướng dẫn Rút Đồng

 

 

Hình ảnh Ghi chú

 • Đến NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Hoạt Động.

 • Chọn dòng thoại Rút Đồng và Tích Lũy.

 • Chọn tiếp dòng thoại Rút Đồng.

 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng, Đồng có thể sử dụng:
  • Đổi thành Tiền Đồng để giao dịch
  • Mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các

 
 
 

Bảng giá Nạp Thẻ

 

 • Bảng giá Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công thông qua người điều hành tại FaceBook (FanPage) bạn hãy đến gặp NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Sự Kiện) để rút đồng, chi tiết:

 

Số Tiền Đồng nhận
10.000 VNĐ 100000 (Đồng) – 10v (Đồng)
20.000 VNĐ 200000 (Đồng) – 20v (Đồng)
30.000 VNĐ 300000 (Đồng) – 30v (Đồng)
50.000 VNĐ 500000 (Đồng) – 50v (Đồng)
100.000 VNĐ 1000000 (Đồng) – 100v (Đồng)
200.000 VNĐ 2000000 (Đồng) – 200v (Đồng)
300.000 VNĐ 3000000 (Đồng) – 300v (Đồng)
500.000 VNĐ 5000000 (Đồng) – 500v (Đồng)
1.000.000 VNĐ 10000000 (Đồng) – 1000v (Đồng)

 

Thưởng Tích Lũy Nạp Thẻ

 

 • Mốc Thưởng: Có tổng cộng 2 mốc tích lũy là nạp Đồng và tích lũy nạp Tinh Hoạt Lực, bạn có thể nhận cả 2 khi đã đủ số tiền nạp tương ứng với mốc tích lũy. Phần thưởng tích lũy bạn có thể tham khảo bên dưới đây:

 

Mốc Tích Lũy Nạp

Số Tiền Thưởng
Thưởng nạp đầu 20.000 VNĐ 4 Huyền Tinh cấp 6
Thỏi Vàng (Đại)
Lệnh bài mở rộng rương (Lv2)
Thưởng tích lũy 50.000 VNĐ 1 Ngựa Xích Thổ (Vĩnh viễn)
Thỏi Vàng (Đại)
Thưởng tích lũy 100.000 VNĐ Thỏi Vàng (Đại)
Lệnh bài mở rộng rương (Lv3)
20 Chiến Thư Mật Du Long
Thưởng tích lũy 150.000 VNĐ 3 Huyền Tinh Cấp 8
Thưởng tích lũy 200.000 VNĐ 1 Huyền Tinh Cấp 9
Thưởng tích lũy 500.000 VNĐ 1 Ngựa Ức Vân (30 ngày)
1 Mặt Nạ Thiên Hạ Vô Song (20 ngày)
Thưởng tích lũy 1.000.000 VNĐ 2 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý
1 Huyền Tinh Cấp 9
Thưởng tích lũy 1.500.000 VNĐ 2 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý
2 Huyền Tinh Cấp 9
Thưởng tích lũy 2.000.000 VNĐ 7 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý
3 Huyền Tinh Cấp 9
Thưởng tích lũy 2.500.000 VNĐ 500 Vỏ sò vàng
7 Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý
3 Huyền Tinh Cấp 9

 

Mốc Tích Lũy Tinh Hoạt Lực

Số Tiền Thưởng
Thưởng tích lũy 20.000 VNĐ 7500 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 50.000 VNĐ 15000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 100.000 VNĐ 22500 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 150.000 VNĐ 30000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 200.000 VNĐ 37500 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 500.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 500.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 600.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 700.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 800.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 900.000 VNĐ 75000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 1.000.000 VNĐ 150000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 1.500.000 VNĐ 150000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 2.000.000 VNĐ 180000 Tinh Lực – Hoạt Lực
Thưởng tích lũy 2.500.000 VNĐ 180000 Tinh Lực – Hoạt Lực

 

 • Khuyến mãi: Từ 00:00 07/01 đến 00:00 30/01/2023 khi rút đồng bạn sẽ nhận được thêm 10% giá trị đồng đã nạp, ví dụ (khi rút 100v Đồng sẽ nhận được thêm 10v Đồng tổng nhận 110v Đồng)

 
 
 
Thông tin đang cập nhật thêm