Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

03-12-23 12:43:09

Nạp thẻ và phần thưởng tích lũy nạp

 
 
 

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 

 • Chỉ có thể nạp thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng hoặc Chuyển Khoản Ví MoMo
 • Liên hệ với người điều hành thông qua >>> FaceBook (FanPage) <<< để nạp đồng

 
 
 

Hướng dẫn Rút Đồng

 

 

Hình ảnh Ghi chú

 • Đến NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Hoạt Động.

 • Chọn dòng thoại Rút Đồng và Tích Lũy.

 • Chọn tiếp dòng thoại Rút Đồng.

 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng, Đồng có thể sử dụng:
  • Đổi thành Tiền Đồng để giao dịch
  • Mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các

 
 
 

Bảng giá Nạp Thẻ

 

 • Bảng giá Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công thông qua người điều hành tại FaceBook (FanPage) bạn hãy đến gặp NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Sự Kiện) để rút đồng, chi tiết:

 

Số Tiền Đồng nhận
10.000 VNĐ 100000 (Đồng) – 10v (Đồng)
20.000 VNĐ 200000 (Đồng) – 20v (Đồng)
30.000 VNĐ 300000 (Đồng) – 30v (Đồng)
50.000 VNĐ 500000 (Đồng) – 50v (Đồng)
100.000 VNĐ 1000000 (Đồng) – 100v (Đồng)
200.000 VNĐ 2000000 (Đồng) – 200v (Đồng)
300.000 VNĐ 3000000 (Đồng) – 300v (Đồng)
500.000 VNĐ 5000000 (Đồng) – 500v (Đồng)
1.000.000 VNĐ 10000000 (Đồng) – 1000v (Đồng)

 
 

Thưởng Tích Lũy Nạp Thẻ

 

Tiền nạp Thưởng nhận
50.000 VNĐ Hiệu quả thức ăn (30 ngày)
Lệnh bài mở rộng rương Lv1
Danh hiệu Tinh Võ
100.000 VNĐ Lệnh bài mở rộng rương Lv2
Danh hiệu Khung Võ
200.000 VNĐ Lệnh bài mở rộng rương Lv3
Danh hiệu Thần Võ
300.000 VNĐ 500 Tiền Du Long
Danh hiệu Thiên Võ
500.000 VNĐ 1 Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ
Mua Tinh Hoạt Lực giảm giá 80% không cần Uy Danh
Danh hiệu Đỉnh Thiên
1.000.000 VNĐ Mua mật tịch Trung không tốn Ngũ Hành Hồn Thạch
1 Thú Cưỡi Phiên Vũ
Danh hiệu Yên Thiên
1.500.000 VNĐ 1000 Tiền Du Long
Luyện nhanh mật tịch Sơ / Trung / Cao
1 Bổ Tu Lệnh
Danh hiệu Linh Thiên
2.000.000 VNĐ 1500 Tiền Du Long
Mua mật tịch Cao không tốn Tiền Du Long
Danh hiệu Ngọc Thiên
2.500.000 VNĐ 1 Thú Cưỡi Lăng Thiên
1 Bổ Tu Lệnh
Danh hiệu Ngọc Mai
3.000.000 VNĐ 2000 Tiền Du Long
Danh hiệu Thanh Mai
3.500.000 VNĐ 1 Thú Cưỡi Trục Nhật
Danh hiệu Yến Mai
4.000.000 VNĐ 2000 Tiền Du Long
1 Thú Cưỡi Ức Vân
Mua Phi Phong không tốn Tiền Du Long
1500 Tiền Du Long
Danh hiệu Anh Mai
4.500.000 VNĐ 2000 Tiền Du Long
1 Thú Cưỡi Tuyết Hồn
Danh hiệu Phong Hoàng
5.000.000 VNĐ 1 Mặt Nạ Hỏa Phụng Kế Mục Quán
3000 Tiền Du Long
Quyền chọn thú cưỡi Đặc Thù
Danh hiệu Vang Danh Thiên Hạ

 

 • Thông tin về mốc nạp: Mốc nạp sẽ được làm mới vào các dịp sự kiện cụ thể mỗi mốc nạp có thể nhận được ít nhất 2 lần.
 • Thông tin về danh hiệu các Mốc: Danh hiệu sẽ mở nhận sau khi mở cấp 69.
 • Thông tin về trang bị mặt nạ: Mặt Nạ tại các mốc nạp sẽ bổ sung vào ngày mở cấp 79 toàn máy chủ.

 
 
 

 

 • Khuyến mãi: Từ 14:00 03/12 đến 00:00 31/12/2023 khi rút đồng bạn sẽ nhận được thêm 10% giá trị đồng đã nạp, ví dụ (khi rút 100v Đồng sẽ nhận được thêm 10v Đồng tổng nhận 110v Đồng)

 
 
 

《Kiếm Thế Hỏa Phụng》 Bản quyền toàn bộ thuộc về KingSoft
《Phiên Bản Hồi Ức》:https://jxsjls.hoaphung.com
《Phiên Bản Tân Kiếm》:https://jxsj.hoaphung.com