Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

23-02-23 10:53:21

Thu Hoàng Mai | Tống Kim Đoạt Bảo


 
Kiếm Thế Hỏa Phụng

 
 

Thông tin sự kiện

 
Thời gian diễn ra từ: 23:59 26/07 – 23:59 26/08/2023.
 
Mở giao diện sự kiện: Tại nút nhấn Thu Hoàng cạnh bản đồ mini map.
 
Hướng dẫn tham gia sự kiện: Tại giao diện có thể nhìn thấy các phần thưởng đã được công bố, bằng cách nhận điểm Thu Hoàng Mai từ các hoạt động cho phép nhận có thể nhấn nút Nhận điểm trong giao diện để xem, khi đủ điểm các mốc yêu cầu có thể nhận thưởng.


 
Kiếm Thế Hỏa Phụng

 
Cách nhận điểm Văn để mua gói quà: Khi máy chủ mở cấp 79 tham gia Tống Kim đạt ít nhất 3000 điểm tích lũy sẽ nhận được điểm Văn.
 
FIE cập nhật hiển thị: UP-2807
 
 
 

《Kiếm Thế Hỏa Phụng》 Bản quyền toàn bộ thuộc về KingSoft
《Phiên Bản Hồi Ức》:https://jxsjls.hoaphung.com
《Phiên Bản Tân Kiếm》:https://jxsj.hoaphung.com