Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

17-10-23 02:29:02

Tranh thưởng TOP hấp dẫn với máy chủ mới Hỏa Phụng Kiếm


 
Kiếm Thế Hỏa Phụng
 
 
PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH 2008 – 12 MÔN PHÁI

 
 

1、Lộ trình ra mắt máy chủ

 

Thử Nghiệm (Alphatest) Chính Thức (Openbeta)

Từ 19:00 Thứ 7 Ngày 04.11.2023
Có reset nhân vật

Từ 14:00 Thứ 4 Ngày 08.11.2023
Không reset nhân vật

 
 

2、Hỗ trợ tân thủ

 

Hỗ Trợ Tân Thủ

Cấp độ thăng trực tiếp cấp 50
Ngựa Táo Mã Hồng (Vĩnh viễn)
Ngựa Xích Thố (Vĩnh viễn)
3 Túi 3 gang (24 ô)
Vô Hạn Truyền Tống Phù (Vĩnh viễn)
Bộ trang bị Cấp 40-49 – 4% +8
Vũ khí cấp 50 – 4% +8

 
 

3、Giới hạn tham gia và các hoạt động chính của Phiên Bản

 

Kiếm Thế Hỏa Phụng

 

 • Hoạt động tại máy chủ sẽ đóng một số trong ngày ra mắt và sẽ mở dần sau này, đặc biệt có những tính năng giao tranh cực hấp dẫn và cân bằng trang bị. Tùy vào một số hoạt động đặc thù sẽ có giới hạn địa chỉ truy cập tham gia, nếu có thắc mắc hãy liên hệ đến chúng tôi.
 •  
   

  4、Phiên Bản 2008 có gì?

   

  Giới hạn Cấp Độ tại máy chủ

  •        
  •        – Mở cấp 79 toàn máy chủ sau 14 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 89 toàn máy chủ sau 35 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 99 toàn máy chủ sau 55 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 109 toàn máy chủ sau 85 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 119 toàn máy chủ sau 115 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 129 toàn máy chủ sau 150 ngày khai mở máy chủ

   
   
   

  Tính năng, Trang bị, Hoạt động tại máy chủ

  •        
  •        – Trang bị hoàn toàn chế tạo từ Kỹ Năng Sống
  •        – Không mở Tần Lăng giai đoạn đầu
  •        – Mở nhiệm vụ Thế Giới
  •        – Mở Bạch Hổ Đường
  •        – Mở Bao Vạn Đồng
  •        – Mở Tống Kim
  •        – Mở Đoán Hoa Đăng
  •        – Mở Lửa Trại Vui Vẻ
  •        – Mở Truy Nã Hải Tặc
  •        – Mở Nhiệm Vụ Thương Hội
  •        – Mở Bách Bảo Rương
  •        – Mở Tam Tu Môn Phái
  •        – Mở Đoán Hoa Đăng
  •        – Mở Ải Gia Tộc
  •        – Mở Điểm Danh Mỗi Ngày tại Tu Luyện Châu
  •        – Mở BOSS Hoàng Kim 55,75,95
  •        – Mở BOSS Khắc Di Môn
  •        – Mở Điểm Danh Tháng (Miễn phí)
  •        – Mở thăng cấp nhận thưởng (Miễn phí)
  •        – Mở Thẻ Tháng (Miễn phí)
  •        – Mở nhận lại phần thưởng Hoạt Động (Miễn phí)
  •        – Hàng loạt sự kiện tính năng độc quyền phần thưởng hấp dẫn
  •        – Giới hạn cấp độ cường hóa và nhược hóa Ngũ Hành Ấn
  •        – Giới hạn cường hóa tại một số Trang Bị nhất định

   

  •        – Tính năng ghi chú cần chú ý
  Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

  Phụ Tu Môn Phái

  • Tam Tu mỗi nhân vật chơi được tối đa ba môn phái.
  • Không mở bán Bổ Tu Lệnh.
  • Các danh vọng như Nghĩa Quân, Bạch Hổ Đường, Tống Kim, Ải Gia Tộc sẽ tự động cập nhật theo ngũ hành, khi thay đổi hệ ngũ hành khác điểm sẽ về điểm mà ngũ hành đó đang có.

  Bách Bảo Rương

  • Tỉ lệ chuẩn nhà phát hành KingSoft 1, 2, 3, 4, 5, 6* và quay tiếp có tỉ lệ tăng * như bản gốc.
  • Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý: Làm mới vào 00:00 Thứ 2 mỗi tuần, tối đa mỗi tuần sử dụng được 7 Rương, không sử dụng số lần sẽ tự cộng dồn vào các lần trước đó.

  Xếp hạng Tài Phú

  • Cập nhật vào lúc 23:59 mỗi ngày.

  Uy Danh Giang Hồ

  • Làm mới điểm về 20 vào 00:00 Thứ 2 mỗi tuần và quay tiếp có tỉ lệ tăng * như bản gốc.
  • Căn cứ vào xếp hạng Uy Danh trao thưởng tại Lễ Quan.

  Gia Tộc và Bang Hội

  • Mỗi Bang Hội tối đa 3 Tộc.
  • Rời tộc sẽ mất 24 giờ để tham gia lại.
  • Thủ Lĩnh không thể rời Bang.
  • Không mở Liên Minh Bang Hội.

   
   

  •        – Hệ thống Phi Phong

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
   
   

  Tính năng và sự kiện đặc sắc miễn phí

   
   

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

  Một số hoạt động sẽ mở theo lộ trình mở cấp của máy chủ tránh tình trạng mất giá vật phẩm.
   

   
   

  Cấm các hình vi sau khi tham gia máy chủ

  •        
  •        – Cấm phân việt vùng miễn, chủng tộc, tôn giáo
  •        – Cấm trục lợi riêng từ lỗi của nhà phát triển
  •        – Cấm quảng cáo máy chủ khác tại máy chủ
  •    Tùy vào mức độ nặng nhẹ của người vi phạm sẽ có biện pháp xử lý và nặng nhất là KHÓA TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN

   
   
   

  Thời gian hoạt động tại máy chủ

   
   

  Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

  Bao Vạn Đồng

  • Thời gian: Cả ngày
  • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
  • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 20000 Bạc khóa.
  • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 50000 Bạc khóa.
  • 30 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 70000 Bạc khóa.
  • 40 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 100000 Bạc khóa.
  • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 6, 50000 Bạc khóa.

  Bạch Hổ Đường

  • Thời gian báo danh: Từ phút 30 đến phút 59
  • Thời gian khai chiến: Từ phút 00 đến phút 30
  • Hoạt động mở cả ngày, mỗi tiếng 1 lần
  • Mỗi ngày báo danh tham gia tối đa 1 lần, báo danh trận nào sẽ tham gia trận đó không thể thay đổi
  • Yêu cầu Cấp 50
  • Mỗi bang hội tham gia tối đa 60 thành viên tại 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
  • Qua 1 tầng nhận: 2 Huyền Tinh 5, 50000 Bạc khóa, 5000000 Kinh nghiệm.

  Tống Kim

  • Thời gian: 11h50, 20h50, 22h50 Hàng Ngày
  • Mỗi ngày tham gia không giới hạn
  • Yêu cầu Cấp 50
   • Trường hợp post mạng sẽ bị xử phạt cấm vĩnh viễn tham gia tống kim
  • Tích lũy từ 1.000 – 2.999 điểm: 1 Huyền Tinh 6, 30000 Đồng khóa, 50000 Bạc khóa, Kinh nghiệm.
  • Tích lũy từ 3.000 – 4.999 điểm: 2 Huyền Tinh 6, 50000 Đồng khóa, 150000 Bạc khóa, Kinh nghiệm.
  • Tích lũy từ 5.000 – 6.999 điểm: 1 Huyền Tinh 7, 70000 Đồng khóa, 250000 Bạc khóa, Kinh nghiệm.
  • Tích lũy từ 7.000 – 9.999 điểm: 2 Huyền Tinh 7, 100000 Đồng khóa, 350000 Bạc khóa, Kinh nghiệm.
  • Trên 10.000 điểm: 1 Huyền Tinh 8, 15000 Đồng khóa, 50000 Bạc khóa, Kinh nghiệm.
  • TOP 1: 30 Xu Vui Vẻ.
  • TOP 2: 20 Xu Vui Vẻ.
  • TOP 3: 10 Xu Vui Vẻ.
  • TOP 4: 8 Xu Vui Vẻ.
  • TOP 5: 7 Xu Vui Vẻ.
  • TOP 6-20: 5 Xu Vui Vẻ.

  Hải Tặc

  • Thời gian: Cả Ngày
  • Mỗi ngày săn tối đa 6, không cộng dồn sang ngày khác (cho phép nhận lại vào hôm sau)
  • Yêu cầu Cấp 50
  • Huyền Tinh rơi ra từ hải tặc sẽ Khóa
  • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh

  BOSS Hoàng Kim Cấp 55

  • Thời gian: Xem tại đây
  • Hoạt động giới hạn mỗi bang hội tham gia 60 nhân vật/ 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
   • Yêu cầu là thành viên chính thức của gia tộc
   • Giới hạn tính trên 1 khung giờ, không phải trên 1 bản đồ
   • Khi máy chủ mở đến tuần thứ 2, là thành viên của 5 Bang Hội có trị số tài phú cao nhất máy chủ mới được tham gia

  BOSS Hoàng Kim Cấp 75/95

  • Thời gian: Xem tại đây
  • Hoạt động giới hạn mỗi bang hội tham gia 60 nhân vật/ 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
   • Yêu cầu là thành viên chính thức của gia tộc
   • Giới hạn tính trên 1 khung giờ, không phải trên 1 bản đồ
   • 5 Bang Hội có trị số tài phú cao nhất máy chủ được tham gia
   • Bảng Xếp Hạng tính vào thời điểm 00:00 Hàng Ngày, tính tổng tài phú của thành viên chính thức trong bang hội

  Thương Hội

  • Thời gian: Cả Ngày
  • Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ
  • Yêu cầu Cấp 60
  • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 6.
  • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 6.
  • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 7.
  • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 60 Uy Danh Giang Hồ.

  Đoán Hoa Đăng

  • Thời gian: Diễn ra lúc 11h30 và 18h30 hàng ngày
  • Mỗi lần đối đáp tối đa 30 câu, thời gian mỗi đợt diễn ra 15 phút
  • Đối đáp tại Nhan Như Ngọc xuất hiện tại các Thôn Trấn hoặc Lễ Quan
  • Đáp Đúng: 1 Huyền Tinh 4
  • Đáp Sai: Không có phần thưởng

  Lửa Trại Vui Vẻ

  • Thời gian: Diễn ra lúc 11h30 và 18h30 hàng ngày
  • Mỗi lần diễn ra 15 phút
  • Tham gia Lửa Trại mỗi 15 giây sẽ nhận được:
  • 60000 Kinh nghiệm
  • 1000 Bạc Khóa

   
   
   

  《Kiếm Thế Hỏa Phụng》 Bản quyền toàn bộ thuộc về KingSoft
  《Phiên Bản Hồi Ức》:https://jxsjls.hoaphung.com
  《Phiên Bản Tân Kiếm》:https://jxsj.hoaphung.com