Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

20-09-22 03:24:09

Nạp thẻ và phần thưởng tích lũy nạp

 
 
 

Hướng dẫn Nạp Thẻ

 

 • Chỉ có thể nạp thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng hoặc Chuyển Khoản Ví MoMo
 • Liên hệ với người điều hành thông qua >>> FaceBook (FanPage) <<< để nạp đồng

 
 
 

Hướng dẫn Rút Đồng

 

 

Hình ảnh Ghi chú

 • Đến NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Hoạt Động.

 • Chọn dòng thoại Rút Đồng và Tích Lũy.

 • Chọn tiếp dòng thoại Rút Đồng.

 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng, Đồng có thể sử dụng:
  • Đổi thành Tiền Đồng để giao dịch
  • Mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các

 
 
 

Bảng giá Nạp Thẻ

 

 • Bảng giá Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công thông qua người điều hành tại FaceBook (FanPage) bạn hãy đến gặp NPC Cổ Phong Hà (Sứ Giả Sự Kiện) để rút đồng, chi tiết:

 

Số Tiền Đồng nhận
10.000 VNĐ 100000 (Đồng) – 10v (Đồng)
20.000 VNĐ 200000 (Đồng) – 20v (Đồng)
30.000 VNĐ 300000 (Đồng) – 30v (Đồng)
50.000 VNĐ 500000 (Đồng) – 50v (Đồng)
100.000 VNĐ 1000000 (Đồng) – 100v (Đồng)
200.000 VNĐ 2000000 (Đồng) – 200v (Đồng)
300.000 VNĐ 3000000 (Đồng) – 300v (Đồng)
500.000 VNĐ 5000000 (Đồng) – 500v (Đồng)
1.000.000 VNĐ 10000000 (Đồng) – 1000v (Đồng)

 

 • Khuyến mãi: Từ 00:00 20/09 đến 00:00 01/10/2022 khi rút đồng bạn sẽ nhận được thêm 10% giá trị đồng đã nạp, ví dụ (khi rút 100v Đồng sẽ nhận được thêm 10v Đồng tổng nhận 110v Đồng)

 
 
 
Thông tin đang cập nhật thêm