Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

21-09-22 12:03:23

Máy chủ mới Kiếm Vũ Cửu Thiên – Nhận Lại Hoạt Động Không Thọt


 
Kiếm Thế Hỏa Phụng
 
 
PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH 2008 – 12 MÔN PHÁI

 
 

1、Lộ trình ra mắt máy chủ

 

Kiếm Thế Hỏa Phụng

 

 • Lưu ý phần thời gian chính thức ra mắt như sau: sẽ có 2 mốc thời gian ra mắt (Ngày 14 đến ngày 16 sẽ diễn ra thử nghiệm ra mắt với tư cách người chơi tham gia như một người chơi mới tham gia không hỗ trợ trang bị như lúc thử nghiệm), thời gian thử nghiệm này có xóa nhân vật và kết thúc thử nghiệm lúc 23:59 16/09.
 •  

 • Trong thời gian thử nghiệm ra mắt sẽ có những hoạt động đua TOP để nhận nhiều phần thưởng cho ngày ra mắt chính thức không xóa nhân vật là 14:00 17/09.
 •  
   

  2、Hỗ trợ tân thủ

   

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   

 • Phần hỗ trợ tân thủ chỉ là một phần trong bảng bổ trợ phần thưởng khi nhận hỗ trợ tân thủ. Khi bạn trực tiếp tham gia phần thưởng tại các hoạt động miễn phí sẽ trả thưởng cho bạn nhiều hơn nữa.
 •  
   

  3、Giới hạn tham gia và các hoạt động chính của Phiên Bản

   

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   

 • Hoạt động tại máy chủ sẽ đóng một số trong ngày ra mắt và sẽ mở dần sau này, đặc biệt có những tính năng giao tranh cực hấp dẫn và cân bằng trang bị. Tùy vào một số hoạt động đặc thù sẽ có giới hạn địa chỉ truy cập tham gia, nếu có thắc mắc hãy liên hệ đến chúng tôi.
 •  
   

  4、Phiên Bản 2008 có gì?

   

  Giới hạn Cấp Độ tại máy chủ

  •        
  •        – Mở cấp 79 toàn máy chủ sau 10 ngày khai mở máy chủ
  •        – Mở cấp 89 toàn máy chủ sau 20 ngày khai mở máy chủ
  •        – Giới hạn tối đa ở cấp độ 89

   
   
   

  Tính năng, Trang bị, Hoạt động tại máy chủ

  •        
  •        – Trang bị Hoàn toàn chế tạo từ Kỹ Năng Sống
  •        – Không trang bị Hoàng Kim
  •        – Không Chân Nguyên, Đồng Hành
  •        – Không vũ khí Tần Lăng
  •        – Không mở Tần Lăng giai đoạn đầu
  •        – Mở nhiệm vụ Thế Giới
  •        – Mở Bạch Hổ Đường
  •        – Mở Bao Vạn Đồng
  •        – Mở Tống Kim
  •        – Mở Đoán Hoa Đăng
  •        – Mở Lửa Trại Vui Vẻ
  •        – Mở Truy Nã Hải Tặc
  •        – Mở Nhiệm Vụ Thương Hội
  •        – Mở Bách Bảo Rương
  •        – Mở Song Tu Môn Phái
  •        – Mở Đoán Hoa Đăng
  •        – Mở Điểm Danh Mỗi Ngày tại Tu Luyện Châu
  •        – Mở BOSS Hoàng Kim 55,75,95
  •        – Mở Điểm Danh Tháng (Miễn phí)
  •        – Mở thăng cấp nhận thưởng (Miễn phí)
  •        – Mở Thẻ Tháng (Miễn phí)
  •        – Mở nhận lại phần thưởng Hoạt Động (Miễn phí)
  •        – Giới hạn cấp độ cường hóa và nhược hóa Ngũ Hành Ấn
  •        – Giới hạn cường hóa tại một số Trang Bị nhất định

   

  •        – Tính năng ghi chú cần chú ý

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   

  •        – Hệ thống Phi Phong

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
   
   

  Tính năng và sự kiện đặc sắc miễn phí

   
   

  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
  Kiếm Thế Hỏa Phụng

   
   
   

  Cấm các hình vi sau khi tham gia máy chủ

  •        
  •        – Cấm phân việt vùng miễn, chủng tộc, tôn giáo
  •        – Cấm trục lợi riêng từ lỗi của nhà phát triển
  •        – Cấm quảng cáo máy chủ khác tại máy chủ
  •    Tùy vào mức độ nặng nhẹ của người vi phạm sẽ có biện pháp xử lý và nặng nhất là KHÓA TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN

   
   
   

  Thời gian hoạt động tại máy chủ

   
   

  Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

  Bao Vạn Đồng

  • Thời gian: Cả ngày
  • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
  • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5.
  • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5.
  • 30 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5.
  • 40 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5.
  • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 6.

  Bạch Hổ Đường

  • Thời gian báo danh: Từ phút 30 đến phút 59
  • Thời gian khai chiến: Từ phút 00 đến phút 30
  • Hoạt động mở cả ngày, mỗi tiếng 1 lần
  • Mỗi ngày báo danh tham gia tối đa 1 lần, báo danh trận nào sẽ tham gia trận đó không thể thay đổi
  • Yêu cầu Cấp 50
  • Mỗi bang hội tham gia tối đa 60 thành viên tại 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
  • Qua 1 tầng nhận: 1 Huyền Tinh 5.

  Tống Kim

  • Thời gian: 11h50, 19h50 Hàng Ngày
  • Mỗi ngày tham gia không giới hạn
  • Yêu cầu Cấp 50
   • Trường hợp post mạng, kéo xe sẽ bị xử phạt cấm vĩnh viễn tham gia tống kim
  • Tích lũy từ 500 – 1.000 điểm: 1000 Đồng.
  • Tích lũy từ 1.000 – 2.000 điểm: 2000 Đồng.
  • Tích lũy từ 2.000 – 3.000 điểm: 2500 Đồng, 100000 Bạc.
  • Trên 3.000 điểm: 3000 Đồng, 150000 Bạc.
  • Xếp hạng 1: 1 Huyền Tinh 7.
  • Xếp hạng 2: 3 Huyền Tinh 6.
  • Xếp hạng 3: 2 Huyền Tinh 6.
  • Xếp hạng 4: 1 Huyền Tinh 6.
  • Xếp hạng 5: 3 Huyền Tinh 5.
  • Xếp hạng 6-10: 2 Huyền Tinh 5.

  Hải Tặc

  • Thời gian: Cả Ngày
  • Mỗi ngày săn tối đa 6, không cộng dồn sang ngày khác (cho phép nhận lại vào hôm sau)
  • Yêu cầu Cấp 50
  • Huyền Tinh rơi ra từ hải tặc sẽ Khóa
  • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
  • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh

  BOSS Hoàng Kim Cấp 55

  • Thời gian: Xem tại đây
  • Hoạt động giới hạn mỗi bang hội tham gia 60 nhân vật/ 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
   • Yêu cầu là thành viên chính thức của gia tộc
   • Giới hạn tính trên 1 khung giờ, không phải trên 1 bản đồ
   • Khi máy chủ mở đến tuần thứ 2, là thành viên của 5 Bang Hội có trị số tài phú cao nhất máy chủ mới được tham gia

  BOSS Hoàng Kim Cấp 75/95

  • Thời gian: Xem tại đây
  • Hoạt động giới hạn mỗi bang hội tham gia 60 nhân vật/ 1 khung giờ
   • Không cần bang chủ đăng ký thành viên
   • Yêu cầu là thành viên chính thức của gia tộc
   • Giới hạn tính trên 1 khung giờ, không phải trên 1 bản đồ
   • 5 Bang Hội có trị số tài phú cao nhất máy chủ được tham gia
   • Bảng Xếp Hạng tính vào thời điểm 00:00 Hàng Ngày, tính tổng tài phú của thành viên chính thức trong bang hội

  Thương Hội

  • Thời gian: Cả Ngày
  • Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ
  • Yêu cầu Cấp 60
  • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 6.
  • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 6.
  • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 2 Huyền Tinh Cấp 7.
  • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 60 Uy Danh Giang Hồ.

  Đoán Hoa Đăng

  • Thời gian: Từ 11h30 đến 18h30 Hàng Ngày
  • Mỗi lần đối đáp tối đa 30 câu
  • Đối đáp tại Nhan Như Ngọc xuất hiện tại các Thôn Trấn
  • Đáp Đúng: 100000 Kinh nghiệm
  • Đáp Sai: Không có phần thưởng

  Tiêu Dao Cốc (Chưa mở)

  Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Chưa mở)

  Công Thành Chiến (Chưa mở)

  Quân Doanh (Chưa mở)

  Bí Cảnh (Chưa mở)

  Tần Lăng (Chưa mở)

  Tần Thủy Hoàng (Chưa mở)

   
   
   

  《Kiếm Thế Hỏa Phụng》 Bản quyền toàn bộ thuộc về KingSoft
  《Phiên Bản Hồi Ức》:http://jxsjls.hoaphung.com
  《Phiên Bản Tân Kiếm》:http://jxsj.hoaphung.com

  Hỗ trợ viên