Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

10-07-22 02:03:23

Máy Chủ Kiếm Vũ Cửu Thiên

————————————
 
Kiếm Thế Hỏa Phụng
PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH 2008 – 12 MÔN PHÁI

 
Anh hùng xuất hiện khắp nơi bắt đầu một cuộc hành trình kiếm hiệp mới.
 
Quần Hùng hội tụ tại máy chủ mới Kiếm Vũ Cửu Thiên – Kiếm Thế Hỏa Phụng
 
Phiên Bản 2008 với nhiều hoạt động và tính năng chuẩn phiên bản đầu tiên của Nhà
 
Phát Hành KingSoft 2008.

 
Cho phép người dùng trải nghiệm phiên bản Ver0.1 đầu tiên của chúng tôi trong
 
thời gian sớm nhất.
 
 
 
VNG là nhà phân phối sản phẩm Kiếm Thế độc quyền duy nhất tại Việt Nam.
 
Chúng tôi chỉ là đam mê Kiếm Thế và phát hành phiên bản có chỉnh sửa miễn phí.

 
 
Phiên Bản Hỏa Phụng có chỉnh sửa – Bản quyền thuộc về KingSoft
Trang Chủ Phiên Bản Tân Kiếm: http://jxsj.hoaphung.com
Trang Chủ Phiên Bản Hồi Ức: http://jxsjls.hoaphung.com