Kiếm Thế Hỏa Phụng

Kiếm Thế Hỏa Phụng

Trang Chủ > Tin Mới > Nội Dung

10-07-22 07:09:58

Cách Nhận Đồng – Đồng Khóa

————————————
Kiếm Thế Hỏa Phụng
PHIÊN BẢN PHÁT HÀNH 2008 – 12 MÔN PHÁI

 
 
 
Các Hoạt Động Nhận Được Đồng:
 
Tống Kim: 500 Đến 3000 Đồng.
 
Bạch Hổ Đường: Khi Tiêu Diệt Được Thủ Lĩnh Nhận Ngay 500 Đồng.
 
Truy Nã Hải Tặc: Khi Giết Thủ Lĩnh Hải Tặc Có Cơ Hội Nhận Được Kim Nguyên Bảo(500).
 
Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95: Khi Giết Thủ Lĩnh Có Cơ Hội Nhận Được Kim Nguyên Bảo(500).
 
 
Các Hoạt Động Nhận Được Đồng Khóa:
 
Cách 1: Trả Lới Câu Hỏi Cẩm Nang.
 
Bước 1: Bấm Phím F12.
 
Bước 2: Chọn Tab Tiến Cử.
 

 
Bước 3: Chọn Mục Từ Điển Kiếm Thế.
 

 
Bước 4: Trả Lời Câu Hỏi Và Nhận Được Đồng Khóa.
 

 
Cách 2: Mở Rương Tàn Bảo Đồ: 100 Đồng Khóa/ 1 Rương.
 
Cách 3: Đua TOP Uy Danh Mỗi Tuần: 1000 ~ 2 vạn Đồng Khoá.
 
Cách 4: Khi Sở Hửu Thẻ Tháng.